Cultura Galega Adiós, ríos; adiós, fontes; adiós, regatos pequenos; adiós, vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. (Rosalía de Castro) Comería a túa alma coma quen come un ovo doce novo, perfecto microcosmos no seu óvalo de nacre. (Estíbaliz Espinosa) Idioma meu, homilde, nidio, popular, labiego, suburbial e mariñeiro, que fas avergoñar ó burgués, ó señorito i o tendeiro. (Manuel María Fernández) Ás veces fáltannos palabras e ás veces sóbrannos, ás veces fáltanos o tempo de dicilas e ás veces pásanos o tempo de calalas. (Baldo Ramos) Os soños cantan coa gorxa xeada, como esclavos fan tocar os tambores. (Manuel Rivas) Mexan sobre nós e temos que dicir que chove. (Castelao) Díxenlle á rula: Pase miña señora! E foise polo medio e medio do outono por entre as bidueiras sobre o río. (Álvaro Cunqueiro)

Programacion Arde Lvcvs 2015


La fiesta de Arde Lvcvs es una fiesta de interés turístico en Galicia y una de las fiestas más multitudinarias. Te dejamos su programación para que no te pierdas ningún evento.

Viernes 19 de Junio:
17.00 h. Praza Maior: Inavgvración del Macellvm.
17.15 h. Praza do Cantiño: Nascitvrvs.
17.30 h. Fondo de la Praza Maior: Farsa: La Clase de Oratoria.
17.30 h. Carril dos Fornos: Inavgvración de los Castra de Lvcvs Avgvsti.
17.45 h. Praza de Santa María: Gladiadores y Amazonas de Lvcvs Avgvsti.
18.15 h. Salida: Praza do Campo Castelo: El Favno.
18.30 h. Fondo de la Praza Maior: Cventos, leyendas y bailes para toda la familia.
19.00 h. Porta Miñá: Bavtizos Celtas.
19.15 h. Qviosco Praza Maior: Salida de las Olimpiadas entre clvbs deportivos de la civdad.
19.30 h. Praza de Santa María: Ars Dimicandi, Gladiadores de la Antigva Roma.
19.30 h. Castra de Lvcvs: Avgvsti / Carril dos Fornos: Elaboración de cerveza castreña (Asociación TirNa n´OG)
20.00 h. Pvente Romano: Entrada de las legiones romanas al mando del General Cayo Antistio El Viejo.
20.15 h. Praza de San Marcos: Frente Popvlar de Jvdea (Nostrvm Cai Teatro)
20.30 h. Praza do Campo Castelo: Farsa sorpresa.
20.30 h. Praza Maior: Templo de las Vestales, La Caída de Jvpiter (Mitología de Lvcvs Avgvsti)
20.45 h. Salida: Praza de Santa María: Ditirambos en honor a Baco.
21.00 h. Praza de Santo Domingo: Cventacventos Mitológico.
21.15 h. Praza Maior: Recepción del General Cayo Antistio y de Pavlo Fabio Máximo.
21.30 h. Praza Maior: Pregón y nombramiento de las/los Civis Honoris Lvci Avgvsti.
21.30 h. Praza Maior: Los dioses hablan (Mitología de Lvcvs Avgvsti)
21.45 h. Praza Maior: Templo de las Vestales, La Fvndación de la civdad y encendido del fvego sagrado de Vesta.
21.45 h. Praza de San Marcos: Frente Popvlar de Jvdea (Nostrvm Cai Teatro)
22.00 h. Fondo de la Praza Maior: Farsa: Venvs, Marte y Vvlcano.
22.00 h. Salida: Praza da Constitvción: Pasacalles de percvsión.
22.00 h. Salida: Horta do Seminario: Pasacalles mvsical.
22.15 h. Salida: Praza de Soidade: El Favno.
22.30 h. Porta Miñá: Bodas Celtas.
23.00 h. Praza Calella do Hospital (entrada por la Praza de Santo Domingo) Iniciación al Cvlto de Mitra (Caetra Lvcensivm)
23.00 h. Praza de Santa María: El bardo Copdegarrotix.
23.15 h. Salida: Praza Maior: Desfile de la Cohors III Lvcensivm.
23.30 h. Salida: Porta de la Rvanova Los Castreños.
23.30 h. Fondo Praza Maior: Spvgnatio de la Gvardia Pretoriana y Trebas Galaicas.
23.45 h. Praza de Santa María: Correfvego de la Corte de Plvtón.
00.00 h. Explanada Pabellón Mvnicipal: Xera, espectácvlo de fvego.
00.15 h. Praza de Santo Domingo: Ars Dimicandi en la Caena Libera.
00.30 h. Salida: Praza do Campo Castelo: La llamada del instinto (El Favno).
00.45 h. Salida: Praza da Soidade: Animvs Jocandi (Debvlla Escenika).
01.00 h. Salida: Praza do Campo Castelo: Correfvego.
01.15 h. Salida: Praza da Soidade: Los Castreños.
01.30 h. Qviosco de la Praza Maior: Venta de esclavos.
02.00 h. Praza de Santa María: Concierto de Abraham Cvpeiro. 

Arde Lvcvs 2015

Sábado 20 de Junio:
11.00 h. Praza Maior: Apertvra del Macellvm.
11.00 h. Carril dos Fornos: Apertvra de los Castra.
11.30 h. Fondo de la Praza Maior: Farsa: La Moenia de Lvcvs Avgvsti.
11.30 h. Salida: Rvanova Leprosi Errantes (Achádego Teatro)
11.45 h. Praza do Campo Castelo: Frente Popvlar de Jvdea (Nostrvm Cai Teatro)
12.00 h. Rúa da Raíña – rva Xoán Montes: Ornatrix Arde Lvcvs: Peinados romanos.
12.00 / 14.00 h. Praza de Santo Domingo: Recreación, con miniatvras, de vna batalla entre celtas y romanos (Tir Na n´OG con la Asociación Seis d6)
12.15 h. De la Horta do Seminario hasta la rva Rafael de Vega: Desfile de los Mercenarios Galaicos.
12.15 h. Salida: Praza da Soidade: El Favno.
12.30 h. Fondo de la Praza Maior: Cventos, leyendas y bailes para toda la familia.
12.30 h. Salida: Praza do Ferrol: Desfile de percvsión (Tambvkada)
12.45 h. Campo Castelo: Frente Popvlar de Jvdea (Nostrvm Cai Teatro)
13.00 h. Praza Maior: Pelea entre romanos y castreños con la Cohors III Lvcensivm, Agvecan y Tir Na n´OG.
13.00 h. Jardines del Mvseo Provincial: La Conspiración de las Patricias (Asemblearias)
13.00 h. Praza de Santa María: Sacrificio de Gladiadores de Ars Dimicandi en honor al Emperador Avgvsto.
13.00 h. Salida: Praza do Campo: Avrispices y Pitonisas.
13.15 h. Porta Miñá: Roma Atomvm Bellvm (Asociación Jvan Casaveteiro)
13.30 h. Praza Maior: Templo de las Vestales Bienvenida al templo de vna nveva Vestal (Vestales)
13.30 h. Praza Maior: Desfile de la Cohors III Lvcensivm.
13.45 h. Praza Maior – Campo Castelo: Baco, Venvs y las bacantes.
14.15 h. Porta Miñá: Roma Atomvm Bellvm (Asociación Jvan Casaveteiro)
14.30 h. Santa María – Praza do Campo: Ditirambos en honor a Baco.
17.00 h. Fondo de la Praza Maior: Codice fvrtvm precem dea Vesta (Senado)
17.30 h. Fondo de la Praza Maior Brevis Fabvla (Hipócrita Teatro)
17.30 h. Praza de Santa María: Técnicas Militares, de Ars Dimicandi.
17.45 h. Praza do Cantiño: Nascitvrvs.
18.00 h. Explanada del Pabellón Mvnicipal: Circvs Romano.
* Espectácvlo con entrada. Se recomienda ir caracterizada/o con los atavíos de la época.
Venta de entradas en la web: entradaslugo.es
Precio: 2 €
18.15 h. Salida: Rvanova Tambores de Braga.
18.30 h. Fondo de la Praza Maior: Brevis Fabvla (Hipócrita Teatro)
18.30 h. Salida: Rva Agvirre: El Favno.
19.00 h. Campamento de Trebas Galaicas / Cantiño Nemesio: Cobreros La toma del Monte Medvlio.
19.00 h. Praza de Santa María: Héroes Legendarios.
19.00 h. Porta Miñá: Bavtizos Celtas.
19.15 h. Praza de Santo Domingo: Cventos, leyendas y bailes para toda la familia.
19.30 h. Praza do Cantiño: Brevis Fabvla (Hipócrita Teatro)
20.00 h. Qviosco de la Praza Maior: Bodas Romanas.
20.30 h. A Mosqveira – Mvralla: Gran desfile de las tropas romanas y las tribvs castreñas *permanecerá cerrada al tráfico de 20 a 21.30 h.
20.15 h. Praza de Santo Domingo: El recavdador de impvestos.
20.15 h. Salida: Praza da Soidade: Tambores de Braga.
20.30 h. Praza do Cantiño: Brevis Fabvla (Hipócrita Teatro)
20.45 h. Rva do Movcho: La Profetisa (Nova Escena Teatro)
21.00 h. Praza do Campo Castelo: Cventacventos mitolóxico.
21.15 h. Salida: Prazada Soidade: El Favno.
21.30 h. Escaleras de la Praza de Abastos / Santo Domingo: Brevis Fabvla (Hipócrita Teatro)
21.45 h. Praza de Santo Domingo: Farsa: Las Legiones Romanas.
22.00 h. Salida: Praza de San Marcos: Campamento de la Gvardia Pretoriana al Templo de las Vestales. Entierro del pretoriano caído (Gvardia. Pretoriana y Vestales)
22.15 h. Porta Miñá: Bodas Celtas.
22.30 h. Escaleras de la Praza de Abastos / Santo Domingo: Brevis Fabvla (Hipócrita Teatro)
22.30 h. Praza de Santa María: Keltia, El Mvsical (Andrea Povsa, O Brvxo Qveimán y la colaboración de la Gvardia Pretoriana)
22.45 h. Salida: Praza da Constitvción: Percvsión (Tambvkada)
23.00 h. Salida: Rvanova: Pasacalles mvsical de Taranis.
23.00 h. Salida: Campo Castelo: Errantes.
23.15 h. Ronda da Mvralla / zona peatonal: Spvgnatio con fvego.
23.15 h. Salida: Praza da Soidade: Tambores de Braga.
23.30 h. Salida: A Tinería: La llamada del instinto (El Favno)
00.00 h. Parqve Rosalía de Castro: Qvema de la Moenivm.
Se podrá segvir desde el paseo de Vila de Foz *permanecerá cerrado dvrante todo el día por motivos de segvridad.
00.15 h. Praza de Santo Domingo: La Caena Libera de los Gladiadores de Ars Dimicandi.
00.15 h. Salida: Praza Maior: Desfile de antorchas de la Cohors III Lvcensivm.
00.30 h. Salida: Praza do Campo Castelo: Correfvego.
00.45 h. Salida: Praza de Santa María: Errantes.
01.00 h. Praza de San Marcos: Esencia.
01.45 h. Praza de Santa María: Plvtón, Perséfore y los condenados.

Arde Lvcvs

Domingo 21 de Junio:
11.00 h. Praza Maior: Apertvra del Macellvm.
11.00 h. Carril dos Fornos: Apertvra de los Castra.
11.00 h. Salida: Rvanova: Tambores de Braga.
11.15 h. Salida: Praza do Campo Castelo: Pasacalles mvsical de Taranis.
12.00 h. Salida desde la Praza de Santo Domingo: Gran desfile de los colegios por las calles de la civdad hasta el Circvs.
12.00 h. Adarve de la Mvralla: A Mosqveira Roma Atomvm Bellvm (Asociación Jvan Casaveteiro)
12.00 h. Carril dos Fornos / Castra de Lvcvs Avgvsti: La Evolvción del Legionario Romano entre los siglos II y IV (Terra Copora)
12.15 h. Salida: Praza Horta do Seminario: Percvsión (Tambvkada)
12.30 h. Carril dos Fornos: Castra de Lvcvs Avgvsti. Olimpiadas entre las asociaciones.
12.30 h. Praza de Santa María: Técnicas militares de Ars Dimicandi.
12.30 h. Praza do Campo Castelo: Farsa: Hércvles y Caco.
12.45 h. Salida: Praza da Soidade: Tambores de Braga.
12.45 h. Qviosco de la Praza Maior: Entrega dos premios del Concvrso de Escaparatismo Arde Lvcvs.
13.00 h. Templo de las Vestales / Praza Maior: Bienvenida al templo de vna nveva Vestal.
13.00 h. Adarve de la Mvralla: Mosqveira: Roma Atomvm Bellvm (Asociación Jvan Casaveteiro)
13.30 h. Salida: Praza do Campo: Pasacalles del Favno.
13.30 h. Fondo de la Praza Maior: Codice fvrtvm precem dea Vesta (Senado)
13.45 h. Praza do Campo Castelo: Cventos, leyendas y bailes para toda la familia.
13.45 h. Salida: Praza Maior: Desfile de la Cohors III Lvcensivm.
14.00 h. Praza de Santa María: El fastidio de los dioses (Mitología de Lvcvs Avgvsti)
14.00 h. Salida: Praza da Soidade: Pasacalles mvsical de Taranis.
14.15 h. Salida: Praza Maior: Ditirambo en honor a Baco.
16.15 h. Porta Miñá: Bavtizos Celtas.
17.00 h. Praza do Campo Castelo: El Olimpo de los dioses.
17.00 h. Fondo de la Praza Maior: Cventos, leyendas y bailes para toda la familia.
17.15 h. Praza de Santa María MACELLVM: La olla de oro (Pinchacarneiro Teatro – Fvndación ANADE)
17.45 h. Qviosco de la Praza Maior: Bodas Romanas.
18.00 h. Explanada del Pabellón Mvnicipal: Circvs Romano.
18.15 h. Fondo de la Praza Maior: Farsa: Historia del peregrino qve se encontró con el Favno.
18.15 h. Porta Miñá: Bodas Celtas.
18.30 h. Praza de San Marcos: Aeternvm de los Gladiadores de Ars Dimicandi.
18.30 h. Praza de Santa María: Tito Lino.
18.45 h. Salida: Praza do Campo Castelo: Percvsión (Tambvkada)
19.00 h. Praza do Campo: Roma Atomvm Bellvm (Asociación Jvan Casaveteiro)
19.15 h. Fondo de la Praza Maior: Farsa sorpresa.
19.30 h. Praza do Campo Castelo: La historia del esclavo sin sverte.
19.45 h. Praza de Santa María: Pantomimos: Ceix y Alcione.
20.00 h. Vila de Foz – Parqve Rosalía de Castro: Acto final de las legiones romanas y de las tribvs castreñas.
Participan:
Asemblearias de Lvcvs Avgvsti
As Vestales
Caetra Lvcensivm
Civitas Lvcensis
Cohors
III Lvcensivm
Gladiadores e Amazonas de Lvcvs Avgvsti
Gvardia Pretoriana
Lvgdvnvm
Lvcvs Eqvites
Mercenarios Galaicos
Mitoloxía de Lvcvs Avgvsti
Salesiani Lvci Avgvsti
Senatvs Lvcvs Avgvsti Terra Copora
Tir Na nOG
Trebas Galaicas
20.00 h. Praza do Campo: Roma Atomvm Bellvm (Asociación Jvan Casaveteiro)
20.15 h. Fondo de la Praza Maior: Farsa La Fames Calagvrritana.
20.30 h. Praza de San Marcos: Lvdvs Caetra Lvcensivm: Gladiadores.
20.45 h. Praza de Santa María – Praza Maior – rva da Raíña – Santo Domingo:  Pasacalles Vtricvlarivm Schola Lvcensis (Devandoira)
21.00 h. Praza de Santa María: Tito Lino.
21.30 h. Recorrido por la Mvralla. Salida: Porta de Santiago: Antígona Vive (Palimoco Teatro)
21.30 h. Praza de San Marcos: Gladiadores y Amazonas de Lvcvs Avgvsti.
21.45 h. Templo de las Vestales / Praza Maior: Las Vestales preservan el fvego sagrado de Vesta.
22.00 h. Praza do Campo Castelo: Cventos del Favno para sátiros.
22.30 h. Salida: Praza do Campo: Sombras de fvego.

Arde Lvcvs

Cultura Galega te trae toda la información de las fiestas gallegas para que no te pierdas ninguna. No dudes más en registrarte, descargarte nuestra APP y compartirlo con todos tus amigos.-